ការ​​​​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ដល់​សាស្ត្រាចារ្យ​ និង​​និស្សិត​​ ចូល​រួម​សិក្ខាសាលា​​ស្ដី​ពី ​ការ​ចែក​រំលែក​​ចំណេះ​ដឹង បច្ចេកវិទ្យា​ និង​សហគ្រិន​ភាព

អង្គការ​វិទ្យាស្ថានបើក​ទូលាយ​សហការ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា »